Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Czytaj więcej...Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Czaczu „Aktywni dla dzieci” otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Moja Pasja Moją Przyszłością” w ramach programu Równać Szanse 2015. Projekt dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Realizowany będzie od lutego do sierpnia 2016 roku. Jego celem jest wzmocnienie wiary w siebie oraz swoje pasje i zainteresowania, pobudzenie aspiracji oraz wzmocnienie poczucia własnych wartości i możliwości młodzieży w wieku 13–19 lat zamieszkujących tereny wiejskie, głównie miejscowości: Czacz, Nadolnik, Księginki, Karśnice, Brońsko, Białcz Nowy w okresie 7 miesięcy. Jest to nasz wielki sukces, ponieważ w województwie wielkopolskim dofinansowanych zostało tylko 9 projektów.
                                                           Koordynator Justyna Włodarczak
                                                           Prezes Zarządu Katarzyna Handke

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Czaczu „Aktywni dla dzieci”, które swoją działalność rozpoczęło w styczniu 2015 roku, w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015 dofinansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich organizowanego wraz z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „PISOP” zorganizowało dla uczniów Zespołu Szkół w Czaczu zajęcia podczas wakacji letnich w dniach 29.06. – 8.07.2015  pod hasłem „Aktywnie i kreatywnie – sposób na nudę”.

Czytaj więcej...

Statut Stowarzyszenia "Aktywni dla Dzieci" - POBIERZ.

Jest mi bardzo miło poinformować, że 29 stycznia 2015 roku udało nam się zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Czaczu „Aktywni dla dzieci”. Celem Stowarzyszenia jest wielokierunkowe inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, opiekuńczych i wychowawczych uczniów i wychowanków Zespół Szkół w Czaczu. Wszystkich, którzy chcieliby jeszcze do nas dołączyć serdecznie zapraszam. Szczegółowe informacje o działalności statutowej znajdują się w zakładce: Aktywni dla dzieci.
                                    Prezes Stowarzyszenia Katarzyna Handke