Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r. Uczniowie miejscowi i dowożeni udają się bezpośrednio do kościoła, a po mszy pod opieką nauczycieli do sali Domu Wiejskiego.

Szkoła podstawowa
-  godz. 8.00  msza św.,
-  godz. 9.00  apel – sala w Domu Wiejskim,
-  ok. godz. 10.00 - 10.15 krótkie spotkanie z wychowawcami w klasach.

Przedszkole czynne w godz. 7:00 – 16:00
W dniu 1 września 2022 r.:
Grupy: 3, 4, 5-latków, 4-latków w godz. wg. zgłoszenia rodziców.
Grupy: 5, 6–latków  i 6-latków  w godz. 8:00 – 13:00.  
- W przypadku krótszego lub dłuższego pobytu dziecka odbiór osobisty przez rodziców.
- W pozostałym czasie dzieci z grup 5, 6–latków i 6–latków  zapisane na więcej niż 5 godzin (tzn. w godz. 7:00 – 8:00 oraz po godz. 13:00) przechodzą do grupy w budynku głównym przedszkola.

Odwóz około godz. 10.15 oraz o godz. 13:00

Poranne kursy autobusu w dniu 1 września:
Księginki            7.15                      
Brońsko             7.20
Nowy Białcz 1    7.20   
Stary Białcz       7.25   
Skoraczewo       7.25  
Nowy Białcz 2    7.30   
Czaczyk             7.35   
Karśnice             7.25   
Nadolnik            7.45   
Glińsko              7.45