Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Karśnice            7.20  
Księginki            7.25
Brońsko             7.30
Nowy Białcz       7.30
Stary Białcz       7.40
Czaczyk             7.45
Nadolnik            7.50
Glińsko              7.55
powrót:
WTOREK         13:00
ŚRODA            13:00
CZWARTEK     13:00