Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

W czwartek 13 stycznia 2022r. poprzez platformę Teams odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami według następującego harmonogramu:
godz. 16:00 - klasy 1 - 4
godz. 17:00 - klasy 5 - 8.
Temat zebrania: Podsumowanie I półrocza i sprawy bieżące.