Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa” przesyła program dodatkowo realizowanych działań dla młodzieży i rodziców.

DLA KOGO? Dla młodzieży w wieku od 11 do 22 roku życia z  różnymi trudnościami, sytuacjami kryzysowymi  (m.in. trudnościami powstałymi w związku z długotrwałą izolacja spowodowaną pandemią, stanami depresyjnymi, przemocą, trudnościami wychowawczymi, zagrożeniem uzależnieniem  od internetu,  środków psychoaktywnych itp) oraz dla członków rodzin.

PROGRAM DO POBRANIA