Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

klasy 1 - 3
       Kl. I
    Lena Adamczak
Kl. II a
    Agata Jagodzińska
    Anna Żelek
Kl. IIb
    Amelia Łapszyn
    Wiktoria Kortus
    Paweł  Kaźmierczak
    Beata Haryk
Kl. III a
    Agnieszka Chruścicka
    Maria Domagała
    Danuta Donaj
    Marianna Kobiałka
    Zofia Nowak
    Marta Walachowska
Kl. III b
    Piotr Błaszkowski 
     Igor Bohn, 
    Filip Borowicz
    Nadia Dolata, 
    Marcel Flis
    Nikodem Gbiorczyk
    Aleksandra Kochanek