Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Uczniowie ze 100 % frekwencją podczas zajęć w roku szkolnym 2020/2021:

Agata Jagodzińska - 2a
Gabriela Marcinkowska - 2a
Władysław Jóźwiak - 4a
Maja Konieczna - 4b
Julia Michalska - 4b
Rafał Obiora - 6a
Kaja Baranowska - 7b
Patrycja Błaszkowska - 8a