Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

W dniach:15, 16, 17 lutego 2021 r. w systemie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty. Każdego dnia początek egzaminu o godz. 8:00. Zbiórka uczniów miejscowych i dowożonych o godz. 8:00 w Domu Wiejskim. Uczniowie posiadają odpowiednie do każdej części egzaminu przybory oraz ewentualnie małą butelkę wody.

Lekcje po zakończeniu egzaminu odbywają się zgodnie z planem: w poniedziałek i środę od 5 lekcji, a we wtorek od 4 lekcji (jeżeli uczeń się trochę spóźni na lekcję, nie będzie miał odnotowanej nieobecności). Uczniowie dowożeni - dojazd na egzamin i odbiór bezpośrednio po egzaminie – przez rodziców, nie autobusem szkolnym.