Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że w związku ze złym stanem korony zabytkowego platana wytyczono w parku przyszkolnym strefę z  zakazem wstępu. Apeluje się do wszystkich przebywających na terenie parku o nieprzekraczanie wyznaczonej strefy.