Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci przedszkolnych, szkolnych oraz uczniowie szkoły podstawowej będą  mogli korzystać z dostępu do dziennika elektronicznego po przekazaniu do wychowawców adresów mailowych rodzica/opiekuna/ucznia.

Jeżeli rodzic ma w naszej szkole więcej niż jedno dziecka powinien podać wszystkim wychowawcom ten sam adres mailowy. Będzie wtedy mógł przeglądać informacje o każdym swoim dziecku przy jednym logowaniu. Adres rodzica/opiekuna nie może być taki sam jak adres dziecka, ponieważ rodzice/opiekunowie będą mieli możliwość przesyłania przez dziennik usprawiedliwień nieobecności swoich dzieci.
W dniu 15 września br.  zamieścimy na stronie internetowej filmik, jak dokonać pierwszego logowania.
Dotychczasowy iDziennik jest już nieaktywny. Obecnie korzystamy z dziennika VULCAN.
W przypadku pytań czy uwag proszę zwracać się do wychowawców.