Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Dnia 18 września 2019 r. o godz. 16.30 Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu zaprasza rodziców na spotkanie informacyjne w sali Domu Wiejskiego, następnie odbędą się zebrania z wychowawcami w salach lekcyjnych.