Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu informuje, że wszystkie płatności, w szczególności: opłata za wyżywienie w przedszkolu, obiady uczniów oraz nauczycieli, czesne za przedszkole, opłata za wydanie duplikatów dokumentów oraz legitymacji, należy uiszczać bezgotówkowo tzn. wpłacać na konto Zespołu w Banku Spółdzielczym w Śmiglu nr 46 8667 0003 0000 6060 2000 0070. W tytule przelewu należy dokładnie podać za co jest płatność, za jaki miesiąc oraz  imię i nazwisko dziecka/ucznia.
Emerytów ZS w Czaczu prosi się o kontakt z sekretariatem Zespołu celem uzyskania informacji o sposobie spłat pobranych pożyczek.