Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

KURSY AUTOBUSU PODCZAS REKOLEKCJI

Przedszkole
Grupy 3, 4, 5-latków – bez zmian
Grupy 6-latków A i B – zajęcia z wychowawczyniami: w poniedziałek i środę w godz. 8:00 – 12:45, a we wtorek w godz. 8:00 – 13:00,  w tym język angielski zgodnie z obowiązującym planem
W dniach od 18 -20.03. nie będą odbywać się zajęcia z religii i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia logopedyczne zgodnie z planem.


Szkoła podstawowa i klasy gimnazjalne
Poniedziałek 18 marca:  
Godz. 10.30 – klasy I – V – nauka rekolekcyjna
Godz. 11.00 – klasy I – VIII i III gimnazjum – Droga Krzyżowa
Godz. 11.45 - klasy VI - VIII  i III gimnazjum – nauka rekolekcyjna
Wtorek 19 marca:
Godz. 09.00 – klasy I – V – nauka rekolekcyjna
Godz. 09.30 – klasy I – VIII i III gimnazjum – Msza Święta
Godz. 10.15 - klasy VI - VIII  i III gimnazjum – nauka rekolekcyjna
Środa 20 marca:
Godz. 10.30 – klasy I – V – nauka rekolekcyjna
Godz. 11.00 – klasy I – VIII i III gimnazjum – Msza św. w intencji zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły
Godz. 11.45 - klasy VI - VIII  i III gimnazjum – nauka rekolekcyjna

Świetlica czynna w godz. 7:00 – 16:00 ( należy zgłosić pobyt dzieci do piątku 15.03.2019 r. do p. Patrycji Przybylskiej)
Biblioteka  w poniedziałek nieczynna, a we wtorek i środę czynna w godz. 9:30 – 12:30.
W poniedziałek w bibliotece szkolnej odbędzie się konkurs pięknego czytania Biblii dla klas IV i V SP: I część o godz. 9:15 dla uczniów miejscowych, II część o godz. 11:45 dla uczniów dowożonych.  
Nie odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i rewalidacyjne.
Obiad o godz. 12:00