Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

ZACHĘCAM DO ODWIEDZANIA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ SZKÓŁ W WYZNACZONYCH TERMINACH. DRZWI OTWARTE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH:
I Liceum Ogólnokształcące w Kościanie – 13 kwietnia (piątek)   godz. 17.00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie – 14 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 12.00
I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie – 21 kwietnia (sobota)  godz. 9.00
II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie – 14 kwietnia (sobota) godz. 10.00
III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie – 21 kwietnia (sobota) godz. 11.00
Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie – 7 kwietnia (sobota) godz.10.00
Zespół Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych w Lesznie – 24 marca (sobota) godz. 9.00 – 13.00
Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych w Lesznie – 7 kwietnia (sobota) godz. 10.00 – 12.00
Zespół Szkół nr 4 w Lesznie – 14 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 12.00
Zespół Szkół Technicznych w Lesznie – 14 kwietnia (sobota) godz. 9.00 – 12.00