Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów
Zespół Szkół w Czaczu

Szanowni rodzice.
W nawiązaniu do toczącej się w mediach społecznościowych dyskusji na temat parku przyszkolnego zapraszam wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci przedszkolnych i rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Czaczu na spotkanie w dniu 18 lutego 2019r., o godz. 18:00, w świetlicy szkolnej. Podczas tego spotkania przedstawię Państwu wszystkie informacje na temat działań podejmowanych na rzecz poprawy warunków w otoczeniu szkoły. Odpowiem również (w miarę możliwości) na wszystkie Państwa pytania. Zapraszam.

Maria Szudra
Dyrektor Zespółu Szkół w Czaczu